Cem ii/a-p 42,5r

Standard

TS EN 197-1:2002 CEM I 52.5 N

Ürün Tanımı

Portland çimento; kalker, marn, kil, demir cevheri, pirit külü, boksit, vb. hammaddelerin uygun oranda karıştırılıp, öğütülerek, pişirilmesi sonucu elde edilen klinkerin, bir miktar priz düzenleyici (genellikle alçıtaşı) ile birlikte öğütülmesinden oluşan; suyla karıştırıldıktan belirli bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür. Genel olarak yüksek dayanım gerektiren yapılarda, soğuk havada dökülen betonlarda, prefabrik yapılarda, tünel-kalıp uygulamalarında, yapı kimyasalları üretiminde ve temel betonları uygulamalarında kullanılır.

Fiziksel Özellikleri

  Nuh Çimento Standard Birim
Priz Başlangıcı 160 min. 45 dakika
Priz Sonu 210 - dakika
Özgül Ağırlık 3.13 - g/cm3
Hacim Genleşmesi 1 maks. 10 cm
Özgül Yüzey (Blaine) 3450 - cm2/g
Litre Ağırlığı 970 - g/l
2 Günlük Dayanım 27 min. 20 MPa
28 Günlük Dayanım 59 min. 52.5 MPa

Kimyasal Özellikleri

  Nuh Çimento Standard Birim
SO3 2.4 maks. 4 %
MgO 1.0 - %
Kızdırma Kaybı 2.3 maks. 5 %
Çözünmeyen Kalıntı 0.5 maks. 5 %
Cl- 0.01> maks. 0.1 %
Toplam Alkali
Na2O + 0.658 K2O
0.57 - %
Serbest Kireç 1.1 - %

Ambalaj Şekli

Dökme olarak piyasaya arz edilmektedir.

Kalite Kontrol

Ürün; CE işaretini kullanma hakkına sahip olup Kalite ve Çevre Kurulu'nun (K.Ç.K.), NF işaretini kullanma hakkına sahip olup Fransız Standardizasyon ve Belgelendirme Kuruluşu'nun (AFNOR) denetimi altındadır.