CEM I 42.5 R

Standard

TS EN 197-1:2002 CEM I 42.5 R

Ürün Tanımı

Portland çimento; kalker, marn, kil, demir cevheri, pirit külü, boksit, vb. hammaddelerin uygun oranda karıştırılıp, öğütülerek, pişirilmesi sonucu elde edilen klinkerin, bir miktar priz düzenleyici (genellikle alçıtaşı) ile birlikte öğütülmesinden oluşan; suyla karıştırıldıktan belirli bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür. Genel olarak yüksek dayanım gerektiren yapılarda, soğuk havada dökülen betonlarda, prefabrik yapılarda, tünel-kalıp uygulamalarında, yapı kimyasalları üretiminde ve temel betonları uygulamalarında kullanılır.

Fiziksel Özellikleri

  Nuh Çimento Standard Birim
Priz Başlangıcı 170 min. 60 dakika
Priz Sonu 220 - dakika
Özgül Ağırlık 3.13 - g/cm3
Hacim Genleşmesi 1 maks. 10 cm
Özgül Yüzey (Blaine) 3320 - cm2/g
Litre Ağırlığı 980 - g/l
2 Günlük Dayanım 26 min. 20 MPa
28 Günlük Dayanım 57 min./maks. 42.5/62.5 MP

Kimyasal Özellikleri

  Nuh Çimento Standard Birim
SO3 2.4 maks. 4 %
MgO 1.0 - %
Kızdırma Kaybı 0.9 maks. 5 %
Çözünmeyen Kalıntı 0.3 maks. 5 %
Cl- 0.01> maks. 0.1 %
Toplam Alkali Na2O + 0.658 K2O 0.53 - %
Serbest Kireç 1.0 - %

Ambalaj Şekli

Dökme ve 50 kg'lik torbalı olarak piyasaya arz edilmektedir.

Kalite Kontrol

Ürün Kalite ve Çevre Kurulu'ndan (K.Ç.K.) EC belgesi almış olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.