SET ITALCEMENTİ GROUP - SET ÇİMENTO

Pç 42.5 CEM I 42.5 R Portland çimento

 

Portland çimentosu klinkerinin bir miktar alçı taşı (CaSO4:2H2O) ile birlikte öğütülmesi sonucu elde edilen bir çimento türüdür.

* Portland çimentosu klikeri, mekanik dayanım için

* Alçı taşı (CaSO4:2H2O), priz düzenleyici olarak

Kullanım Yerleri

Her Türlü Betonarme Yapılar :

* Yüksek dayanımlı betonlar

* İnce kesitli betonarme imalatları

* özellik arz eden betonarme yapılar

* Yüksek betonarme yapılar

* Yapı güçlendirme işleri

* Köprüler, viyadükler

* Silolar ve su depoları

* Yol kaplamaları ve pist

* Kayar-kalıp / tünel-kalıp sistemin kullanıldığı yapılar

* Erken dayanımlı betonarme imalatları

Sanayi İmalatları:

* Gaz beton üretimi

* Fayans ve seramik yapıştırıcısı

* Prefabrike, öngörmeli imalatlar

* Demiryolları öngörmeli betonarme traversleri

* Prefabrike betonarme yapı elemanları

* Prefabrike betonarme aydınlatma ve enerji nakil hattı direk imalatları

* Beton boru imalatları

* Bordür imalatları

 

PKç/A 42.5 R CEM II A-M 42.5 R Portland Kompoze çimento

 

PKç / A 425 R aşağıda belirtilen bileşenlerin birlikte öğütülmesiyle elde edilen bir kompoze çimentodur.

* Portland çimentosu klikeri, mekanik dayanım sağlamak için

* Mineral katkı maddeleri

* Alçı taşı (CaSO4:2H2O), priz düzenleyici olarak

Katkı maddeleri olarak :

* Kalker

* Doğal puzolan (Tras)

* Yüksek fırın curufu

* Uçucu kül kullanılabilmektedir.

Kullanım Yerleri

Her Türlü Betonarme - Karkas Yapılar :

* Yüksek dayanımlı betonlar

* İnce kesitli betonarme imalatları

* Yüksek betonarme yapılar

* Yapı güçlendirme işleri

* Zemin takviyesi enjeksiyon imalatları

* Köprüler, viyadükler

* Silolar ve su depoları

* Yol kaplamaları ve pist

* Kayar-kalıp / tünel-kalıp sistemin kullanıldığı yapılar

* Duvar ve sıva işleri

Sanayi İmalatları:

* Gaz beton üretimi

* Fayans ve seramik yapıştırıcısı

* Prefabrike, öngörmeli imalatlar

* Beton boru imalatları

* Bordür imalatları

* Kilitli parke taşı imalatları

* Beton kiremit imalatları

* Bims (kiriş, kolon, direk) blok duvar elemanları imalatları

 

PKç/B 32.5 R CEM II B-M 32.5 R Portland Kompoze çimento

 

PKç / B 325 R aşağıda belirtilen bileşenlerin birlikte öğütülmesiyle elde edilen bir kompoze çimentodur.

* Portland çimentosu klikeri, mekanik dayanım sağlamak için

* Mineral katkı maddeleri

* Alçı taşı (CaSO4:2H2O), priz düzenleyici olarak

Katkı maddeleri olarak :

* Kalker

* Doğal puzolan (Tras)

* Yüksek fırın curufu

* Uçucu kül kullanılabilmektedir.

Kullanım Yerleri

Her Türlü Betonarme - Karkas Yapılar :

* Temeller

* Betonarme imalatlar

* İstinat duvarları

* Yığma binalar

Harçlı İmalatlar :

* Duvar

* Sıva

* Mozaik

* Tesviye

* şap

* Fayans ve seramik montajı

Sanayi İmalatları :

* Beton kiremit

* Fayans ve seramik yapıştırıcısı

* Park - bahçe aksesuar elemanları

* Briket, büz ve beton boru

* Bims duvar elemanları

* Ahşap yongalı beton plak

 

PLç/A 42.5 R CEM II A-LL 42.5 R Portland Kalkerli çimento

 


PLç / A 425 R aşağıda belirtilen bileşenlerin birlikte öğütülmesiyle elde edilen bir çimento türüdür.

* Portland çimentosu klikeri, mekanik dayanım sağlamak için

* Katkı amaçlı kalker

* Alçı taşı (CaSO4:2H2O), priz düzenleyici olarak

Kullanım Yerleri

Her Türlü Betonarme - Karkas Yapılar :

* Yüksek dayanımlı betonlar

* İnce kesitli betonarme imalatları

* Yüksek betonarme yapılar

* Yapı güçlendirme işleri

* Köprüler, viyadükler

* Silolar ve su depoları

* Yol kaplamaları

* Kayar-kalıp / tünel-kalıplı betonarme imalatları

Sanayi İmalatları:

* Gaz beton üretimi

* Fayans ve seramik yapıştırıcısı

* Prefabrike, öngörmeli imalatlar

* Beton boru imalatları

* Bordür imalatları

* Kilitli parke taşı imalatları

* Beton kiremit imalatları

* Bims (kiriş, kolon, direk) blok duvar elemanları imalatları

 

BPç 32.5 - 70 CEM I 32.5 R çimento - Beyaz Portland

 
BPç 32.5 - 70 aşağıda belirtilen bileşenlerin birlikte öğütülmesiyle elde edilen beyaz renkli bir çimentodur.

* Beyaz klinkler, mekanik dayanım için

* Alçı taşı (CaSO4:2H2O), priz düzenleyici olarak

Kullanım Yerleri

Her Türlü Betonarme - Karkas Yapılar :

* Temeller

* Betonarme imalatlar

* Suni taş, sıva, mozaik vb. yapımında

* Mimari dekorasyonun gerektirdiği beton işleri

* Renk verici katkı maddeleriyle renkli çimento yapımı

Harçlı İmalatlar :

* Duvar

* Sıva

* Mozaik

* Tesviye

* şap

* Fayans ve seramik montajı

Sanayi İmalatları:

* Beton kiremit

* Fayans ve seramik yapıştırıcısı

* Park - bahçe aksesuar elemanları

* Briket, büz ve beton boru

* Bims duvar elemanları

* Ahşap yongalı beton plak

 

KZç/A 32.5 CEM V/A 32.5 Kompoze çimento

 


KZç/A 32.5 aşağıda belirtilen bileşenlerin birlikte öğütülmesiyle elde edilen bir tür çimentodur.

* Portland Çimentosu klinkeri, mekanik dayanım sağlamak iÇin

* Mineral katkı maddeleri

* AlÇı taşı (CaSO4:2H2O), priz düzenleyici olarak

Mineral katkı malzemesi olarak;

* Doğal puzolan (Tras)

* Yüksek fırın curufu

* Silisli uÇucu kül kullanılabilmektedir.

Kullanım Yerleri

Her Türlü Betonarme - Karkas Yapılar :

* Temeller

* Betonarme imalatlar

* İstinat duvarları

* özellikle deniz suyuyla asitli ve mineral tuzlarla temas eden yapılar

* Yığma bina imalatları

HarÇlı İmalatlar :

* Duvar

* Sıva

* Mozaik

* Tesviye

* şap

* Fayans ve seramik montajı

Sanayi İmalatları:

* Beton kiremit

* Fayans ve seramik yapıştırıcısı

* Park - bahÇe aksesuar elemanları

* Briket, büz ve beton boru

* Ahşap yongalı beton plak

 

SDÇ 32.5 CEM I 32.5 R Sülfata Dayanıklı Çimento

 


Sülfata dayanıklı Çimento, sülfata dayanıklı Çimento klinkerinin bir miktar alÇı taşı (CaSO4:2H2O) ile birlikte öğütülmesi sonucu elde edilen bir Çimentodur.

* Portland Çimentosu klinkeri, mekanik dayanım iÇin

* AlÇı taşı (CaSO4:2H2O), priz düzenleyici olarak

Kullanım Yerleri

Her Türlü Betonarme Yapılar :

* Sülfatlı sulara maruz kalan ortamlardaki betonarme imalatlarda

* Zeminde sülfatın bulunması halinde temel imalatlarında

* Evsel atıklar ve sanayi atıklarıyla ilgili beton boru ve manfez imalatlarında

* Deniz suyuna maruz kalacak bina cephelerindeki sıva imalatlarında

* Pis su kanallarında

* Su depolarında

* Silolarda

Sanayi İmalatları :

* Bordür imalatı

* Kilitli parke taşı imalatı

* Kanalizasyon beton boruları

* Arıtma tesisleri

* Prefabrike betonarme aydınlatma ve enerji nakil hattı direk imalatları

* Prefabrike betonarme yapı imalatları

* Prefabrike su kanaletleri imalatları

Çimento Tipi Afyon Çimento Ambarlı Çimento Ankara Çimento Balıkesir Çimento Trakya Çimento
PÇ 42,5 + + + + +
PLÇ/A 42,5R - + + - +
PKÇ/A 42,5R - - - + -
PKÇ/B 32,5R + - + + +
SDÇ 32,5 - - + - -
KZÇ/A 32,5 - + - - -
BPÇ 32,5-70 - - - - +